Behandel Aanbod

Binnen Psypraktijk Bos maken we gebruik van verschillende (wetenschappelijk getoetste) behandelvormen. Deze kunnen zowel individueel als in groepsverband zijn. Ook bieden wij systeemtherapie (systeemtherapie wordt alleen vergoed als dit is in het kader van de psychische stoornis van een van de, of beide, partners).


Individueel:
Schematherapie:
Schematherapie is een nationaal en internationaal wetenschappelijk bewezen effectieve vorm van psychotherapie voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek of andere langdurige klachten, zoals een zich herhalende depressie. Schematherapie helpt je de oorsprong van hardnekkige patronen te doorgronden en veranderen. Tijdens de behandeling wordt de invloed van ervaringen uit je jeugd op je denken en doen onderzocht. Je leert je patronen herkennen en zodanig te veranderen dat je anders gaat denken, je beter gaat voelen en dingen anders gaat doen. Je leert voelen wat je behoeften zijn en je leert hier op een gezondere manier mee om te gaan. Hierdoor zul je beter richting kunnen geven aan je leven en je relaties met anderen kunnen verbeteren.
https://www.youtube.com/watch?v=EW5fB6y91hk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=FWJVbAHXDqA&t=4s


EMDR:
Eye Movement Desensitization and Reprocessing, afgekort tot EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van een schokkende ervaring, zoals een ongeval, seksueel geweld of een geweldsincident. EMDR werd meer dan 25 jaar geleden voor het eerst beschreven door de Amerikaans psychologe Francine Shapiro. In de jaren daarna werd deze procedure verder uitgewerkt en ontwikkeld tot een volwaardige en effectieve therapeutische methode.
https://www.youtube.com/watch?v=FubVAveULcU&t=1s


Persoongerichte experiëntiële psychotherapie:
Bij persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie is het uitgangspunt dat mensen zelf kunnen - en in existentiële zin ook moeten - kiezen en weten wat zij doen, denken en laten. De therapeut helpt de cliënt de eigen gedachten, gevoelens en motieven te onderkennen, te ervaren, serieus te nemen en te onderzoeken.
https://assets.psychotherapie.nl/p/229378/none/Dvdp2022/NVP_Factsheet%202022%20Persoonsgerichte%20experie%CC%88ntie%CC%88le%20psychotherapie%20bij%20volwassenen%20def.pdf


MBT:
Mentalization Based Treatment (MBT) is een effectieve psychotherapie waarmee je de relatie tussen je gedachten, emoties en gedrag leert begrijpen en veranderen. De Engelse professoren Anthony Bateman en Peter Fonagy ontwikkelden MBT eerst voor de Borderline Persoonlijkheidsstoornis. Daarbij heb je moeite om je emoties te sturen, waardoor je instabiele relaties krijgt, een instabiel zelfbeeld en hevige stemmingswisselingen. Maar de behandelmethode bleek ook goed te werken bij veel andere psychische stoornissen. Bijvoorbeeld depressie, angst, trauma, antisociale persoonlijkheidsstoornis en verslaving.
https://mbtnederland.nl/wp-content/uploads/2020/06/Factsheet-Expertisecentrum-MBT-NL-2016-met-AFC-logo.pdf


Cognitieve gedragstherapie:
Cognitieve gedragstherapie (CGT) is een vorm van psychotherapie die je leert om anders tegen problematische situaties aan te kijken en er anders mee om te gaan. Cognitieve gedragstherapie gaat er van uit dat problemen beïnvloed en in stand gehouden worden door iemands gedachten en gedrag. Door het onderzoeken, bespreken en veranderen van dat gedrag en die gedachten nemen de psychische klachten af. Tijdens de behandeling werk je actief met de behandelaar samen om tot een verbetering van je klachten te komen. Cognitieve gedragstherapie is een combinatie van gedragstherapie en cognitieve therapie.

Systeemtherapie:
Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie en wordt ook wel relatie- en gezinstherapie genoemd. Het belangrijkste kenmerk van systeemtherapie is dat belangrijke naasten zoals de partner, kinderen, broer, zus, ouders, buren, vrienden of collega's betrokken worden bij de therapie. Tijdens de therapie is er veel aandacht voor de onderlinge interactiepatronen en de verbetering hiervan. Er wordt ook rekening gehouden met eventuele belangrijke afwezigen.
Een veel gebruikte vorm van relatie therapie, is: EFT for couples:

https://www.eft.nl/op-zoek-naar-therapie/relatietherapie


Groepstherapie

Lichaamsgerichte Psychotherapie Groep

In samenwerking met Susanne Wewerinke, psychiater Mindrest, geven we binnen Psypraktijkbos de Lichaamsgerichte Psychotherapie Groep.
Wat is het:
Door middel van lichaamsgerichte psychotherapie-interventies uit verschillende stromingen zoals: ACT, MBCT/ MBSR, experiëntiële technieken, Focusing, ‘Voluit leven’ etc. wordt cliënten geleerd om meer contact te maken met hun lichaam. Hierdoor leren mensen om beter signalen en grenzen in het lichaam te voelen, om ‘uit het hoofd te komen’, om lastige emoties toe te laten in plaats van ze te vermijden, en zo om minder last te hebben van paniek, piekeren of sombere gedachten.
Voor meer (praktische) infoematie, zie: 

Lichaamsgerichte Psychotherapie flyer


Relatie Therapie

Wil jij je partner relatie versterken?

Doe net als duizenden andere stellen de relatiecursus 'Houd me Vast'. Het is een 'lightversie' van EFT-therapie van Dr. Sue Johnson. Je werkt samen aan je relatie met een boek, voorbeeldvideo's en huiswerkopdrachten. Het proces is hetzelfde, alleen gaat het sneller.

Voor meer (praktische) informatie, zie :

Relatie Therapie flyer