De Aanmelding

Om u aan te melden, kunt u bellen, mailen of  het aanmeldformulier invullen. Er wordt dan zo snel mogelijk contact met u opgenomen. In dit telefoongesprek wordt een eerste inschatting gemaakt of uw hulpvraag aansluit bij het behandelaanbod van Psy Praktijk Bos. U krijgt vervolgens o.a. een aanmeldformulier toegestuurd dat u ingevuld dient op te sturen voor het eerste gesprek. Ook is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk. Deze dient u ook van te voren op te sturen of mee te nemen in het eerste gesprek.


De Intake

De intake neemt een of twee gesprekken in beslag. Tijdens deze gesprekken zullen de klachten in kaart gebracht worden. Dit zijn diagnostiek gesprekken. Ook zullen er in een veilige sfeer vragen gesteld worden over uw levensgeschiedenis tot nu toe. Dit is belangrijk omdat ervaringen uit de (vroege) jeugd doorgaans de bril vormen waardoor we later naar onszelf, de mensen om ons heen en gebeurtenissen in het hier en nu kijken. Deze vroeg ontstane blauwdruk maakt dat we ons er vaak niet bewust zijn waarom we op een bepaalde manier reageren in het hedendaagse leven. Uiteraard worden er ook veel vragen gesteld over uw leven nu: bent u tevreden met de relaties om u heen, uw werk, etc. Hoe uw stemming is, waar u last van heeft, etc. Ook is het belangrijk om zicht te krijgen op uw verwachtingen van de behandeling.

In deze intake fase wordt er soms ook (alleen met toestemming van u) overleg gepleegd met de huisarts of andere samenwerkingspartners. Na de intake volgt er een adviesgesprek waarin een passend behandelaanbod aan u wordt voorgesteld.


Ook kan het zijn dat uw hulpvraag niet past binnen Psy Praktijk Bos. In dat geval volgt er wel een advies waar u hulp kunt vragen bij een organisatie die een passender hulpaanbod heeft voor u.


Tijdens de intake wordt er ook aandacht besteedt aan het zakelijke aspect van de behandeling: de betaling, declareren bij de ziektekosten verzekering, etc.


De Behandeling

De psychotherapeutische behandeling richt zich in eerste instantie op het samen in kaart brengen van de verschillende patronen die ervoor zorgen dat u de klachten ontwikkeld heeft. Zodra deze wat meer helder zijn, gaan we aan de slag om hier meer zicht op te krijgen en zoveel mogelijk te veranderen. De zogenaamde therapeutische relatie is daarbij van groot belang. Hiermee wordt bedoeld dat er tussen cliënt en therapeut een klimaat is waarin u zich prettig voelt en veilig genoeg om uw verhaal te vertellen. Als u (of de therapeut) dat gevoel niet heeft, is het wenselijk dat dit besproken wordt. De gesprekken zijn open en mag ook gerust een keer gelachen worden.


De psychotherapie is doorgaans integratief. Dat betekent dat er vanuit verschillende stromingen binnen de psychotherapie behandeld wordt. Daarbij worden technieken toegepast uit o.a. schematherapie, persoongerichte experiëntiële therapie, systeemtherapie, psychodynamische therapie, EMDR, MBT, mindfullness en EFT for couples. Al deze technieken zijn wetenschappelijk getoetst. Meer informatie over deze behandelmethodes kunt u hier vinden

Waar nodig, zal de partner (of andere belangrijke mensen in uw omgeving zoals ouders, kinderen, broers en zussen) betrokken worden.

De gesprekken duren ongeveer 60 minuten. De frequentie wordt afgesproken in het advies gesprek.