Tarief en vergoedingen psychotherapie

Psypraktijk Bos biedt zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) en Basis GGZ (BGGZ). Aanmelding vindt plaats door middel van een verwijsbrief van de huisarts/ POH GGZ die u meeneemt naar het eerste gesprek. U krijgt vervolgens een factuur over de geleverde zorg. Deze dient u vervolgens zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Hoeveel u vervolgens terug krijgt van uw verzekering, hangt af van welke basisverzekering u heeft. Het is belangrijk dit goed van te voren uit te zoeken want daar zitten grote verschillen in. Zo krijgt u met een natura polis minder vergoed dan met een zuivere restitutie polis. Doorgaans wordt er tussen de 50 en 100% vergoed. Meer informatie over de vergoedingen van de verschillende verzekeraars, kunt u vinden op: https://contractvrijepsycholoog.nl/vergoedingen-2024/ .

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde NZA tarieven:

GZ Psycholoog (BGGZ):

Intake/ diagnostiek   45 minuten:                   € 159,70
Intake/ diagnostiek   60 minuten:                   € 183,44
Behandeling              45 minuten:                   € 135,89
Behandeling              60 minuten:                   € 161,46

Behandeling              75 minuten:                   € 198,72


Psychotherapeut (SGGZ)


Intake/ diagnostiek  45 minuten:                      € 183,07
Intake/ diagnostiek  60 minuten:                      € 211,06
Behandeling  45 minuten:                                 € 156,72
Behandeling  60 minuten:                                 € 186,80
Intercollegiaal overleg tot  15 min.:                    € 25,05
Intercollegiaal overleg vanaf  15 min.:                € 76,35

Telefonische screening/ telefonisch contact/ e-mail contact:  € 62,65


Groepsbehandeling:


De groepsbehandelingen binnen Psypraktijk Bos duren 90 minuten en worden doorgaans door 2 behandelaren gegeven. De prijs wordt bepaald door het aantal deelnemers en de functie van de behandelaren. Dus: om een indicatie te geven, ziet u hier beneden de prijs per behandelaar voor 90 minuten bij een groepssessie waarbij 6 en waarbij 8 deelnemers aanwezig zijn.


                                                8p                              6p
Psychotherapeut:             € 50,82                      € 67,74
Psychiater:                         € 69,84                      € 93,12
GZ Psycholoog:                 € 49,50                      € 66,-
Overige beroepen:           € 41,34                      € 55,08


(Als voorbeeld: als u een groepssessie van 90 minuten bij woont waar 8 deelnemers bij waren en een psychiater en een psychotherapeut, dan zijn de kosten: € 69,84 +  € 50,82 = € 120,66. Ook voor groepssessies geldt: vraag na bij uw verzekeraar hoeveel % u vergoed krijgt van deze NZA tarieven)


Het kan wijsheid zijn om voor elk kalenderjaar te onderzoeken welke zorgverzekeraar het beste bij u past. Meer info hierover, kunt u vinden op de site van de contractvrije psycholoog.


Psypraktijk Bos heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Door te werken zonder deze contracten, is Psypraktijk Bos minder afhankelijk van de eisen vanuit de zorgverzekeraar waardoor de privacy en de kwaliteit van zorg beter gewaarborgd zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op: De contractvrije psycholoog


Per kalenderjaar bent u uw eigen risico kwijt.


Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 is de GGZ en FZ over gegaan op een nieuw financieringssysteem, het zgn. zorgprestatiemodel. Voor meer informatie hierover, klik op: ZPM
Afmelden/ no show rekening
Mocht u niet kunnen komen naar een afspraak, meld u dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. Bij te late afmelding worden kosten direct bij u in rekening gebracht. Dit betreft 50 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tarieven supervisie
De tarieven zijn inclusief voorbereidingstijd.
De supervisie is BTW vrij.
45 minuten:     €  110,-
60 minuten:     €  140,-