Wachttijd
Psypraktijk Bos heeft momenteel ruimte voor behandelingen binnen de specialistische GGZ (SGGZ). Ook behandelingen binnen de BGGZ, en met name voor jongvolwassenen (tot 30 jaar), kunnen op korte termijn ingepland worden (bijgewerkt: 25-06-2024). U kunt zich aanmelden via: 

het aanmeldformulier invullen of info@psypraktijkbos.nl. Ook kunt u via dit mailadres contact opnemen als u meer informatie over aanmelding, betaling, wachttijd, etc. wilt. Als u belt, spreek dan a.u.b. uw naam en telefoon nummer in, dan bel ik u z.s.m. terug.


Kwaliteitswaarborg
De beroepstitel Psychotherapeut is beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarnaast beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie https://www.bigregister.nl/. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut
Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut zijn te vinden en op te vragen in de praktijk.

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt, kunt u deze uiteraard het beste eerst met uw therapeut bespreken. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u uw klacht richten aan de klachtencommissie van de LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. Ik ben ook bij de LVVP aangesloten voor klachten en geschillen in het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Dit betekent dat er een klachtenfunctionaris beschikbaar is die ook kan bemiddelen. Is dit onvoldoende dan kan de klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie worden voorgelegd. De uitspraak van deze commissie is bindend. Klik op:
LVVP klachtenregeling


Privacy
Psypraktijk Bos hecht veel waarde aan uw privacy. In onderstaande verklaring staat hoe dat wordt gedaan.
PrivacystatementPsypraktijkBos


Crisis
Voor lopende clienten geldt dat ze in geval van crisis contact kunnen opnemen met uw huisarts. Buiten kantooruren kunt u dan contact opemen met de huisartsenpost: 088 876 5151 ( Werkdagen van 17.00 tot 8.00 uur en weekend/feestdagen 24 uur)

Waarneming
Als er sprake is van langdurige afwezigheid, wordt er waarneming geregeld door  eveneens vrijgevestigde psychologen/ psychotherapeuten. Wanneer hier sprake van is, wordt u hiervan op de hoogte gesteld.