Tarieven en vergoedingen

Tarief en vergoedingen psychotherapie
Psypraktijk Bos biedt zorg binnen de Specialistische GGZ (SGGZ) en Basis GGZ (BGGZ). Aanmelding vindt plaats door middel van een verwijsbrief van de huisarts/ POH GGZ die u meeneemt naar het eerste gesprek. U krijgt vervolgens maandelijks een factuur over de geleverde zorg. Deze dient u vervolgens zelf in te dienen bij uw verzekeraar. Hoeveel u vervolgens terug krijgt van uw verzekering, hangt af van welke basisverzekering u heeft. Het is belangrijk dit goed van te voren uit te zoeken want daar zitten grote verschillen in. Zo krijgt u met een natura polis minder vergoed dan met een zuivere restitutie polis. Doorgaans wordt er tussen de 50 en 100% vergoed. Meer informatie over de vergoedingen van de verschillende verzekeraars, kunt u vinden op: Vergoedingen overzicht of op: LVVP: Zuivere restitutie polissen

Wij hanteren de wettelijk vastgestelde NZA tarieven:

GZ Psycholoog (BGGZ):   

Intake/ diagnostiek  45 minuten:                    € 142,31
Intake/ diagnostiek  60 minuten:                    € 163,37
Behandeling            45 minuten:                    € 120,99
Behandeling            60 minuten:                    € 143,71

Psychotherapeut (SGGZ)

Intake/ diagnostiek  45 minuten:                    € 162,76
Intake/ diagnostiek  60 minuten:                    € 187,62
Behandeling            45 minuten:                    € 139,38
Behandeling            60 minuten:                    € 166,13
                                      

Het kan wijsheid zijn om voor elk kalenderjaar te onderzoeken welke zorgverzekeraar het beste bij u past. Meer info hierover, kunt u vinden bij: CVP vergoedingen 2022

Psypraktijk Bos heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Door te werken zonder deze contracten, is Psypraktijk Bos minder afhankelijk van de eisen vanuit de zorgverzekeraar waardoor de privacy en de kwaliteit van zorg beter gewaarborgd zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op: De contractvrije psycholoog

Per kalenderjaar bent u uw eigen risico kwijt.

Zorgprestatiemodel
Per 1 januari 2022 gaan de GGZ en FZ over op een nieuw financieringssysteem, het zgn. zorgprestatiemodel. Voor meer informatie hierover, klik op: ZPM


Afmelden/ no show rekening
Mocht u niet kunnen komen naar een afspraak, meld u dan tijdig af (uiterlijk 24 uur van tevoren). Dan kan deze tijd voor iemand anders benut worden. Bij te late afmelding worden kosten direct bij u in rekening gebracht. Dit betreft 50 euro per niet tijdig afgezegde afspraak. De kosten hiervan worden door de zorgverzekeraar niet vergoed.