Praktische informatie

Wachttijd
Psypraktijk Bos heeft momenteel voor specialistische GGZ (SGGZ) een wachttijd van 2 a 3 maanden. Voor basis GGZ (BGGZ) is er momenteel een wachttijd van enkele weken (bijgewerkt: 21-12-2021). U kunt zich aanmelden via: info@psypraktijkbos.nl. Ook kunt u via dit mailadres contact opnemen als u meer informatie over aanmelding, betaling, wachttijd, etc. wilt.


Therapie via beeldbellen
Door Corona zijn we meer bekend geraakt met therapie via beeldbellen. In sommige situaties kan behandeling via beeldbellen wenselijk zijn. Bijvoorbeeld omdat iemand meer aan huis gebonden is (bv door de zorg van kinderen) of omdat iemand vaak in het buitenland verblijft of om een andere reden. Annet Woudenberg voert deze behandelingen uit op donderdagen en vrijdagen en soms in de avonduren.


Kwaliteitswaarborg

De beroepstitel Psychotherapeut is beschermd en opgenomen in de Wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg). Het doel van de Wet BIG is het bevorderen en bewaken van de kwaliteit in de gezondheidszorg. Daarnaast beschermt deze wet de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van een zorgverlener. Zie https://www.bigregister.nl/. Er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen, gesteld door mijn beroepsvereniging (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten, LVVP). Dit houdt in dat ik deelneem aan intervisie, visitatie, bij- en nascholing en dat ik mij houd aan de beroepscode van de LVVP.

 
Kwaliteitsstatuut
Per 01-01-2017 heeft elke hulpverlener verplicht een kwaliteitsstatuut. Hierin wordt melding gemaakt van de kwalificaties van de hulpverlener en diens werkwijze. De meeste informatie hieruit staat reeds vermeld op deze website. Een volledige versie van het kwaliteitsstatuut ligt ter inzage in de praktijk.

 

Klachtenregeling
Als u een klacht hebt, kunt u deze uiteraard het beste eerst met uw therapeut bespreken. Wanneer dit niet lukt, dan kunt u uw klacht richten aan de klachtencommissie van de LVVP, Maliebaan 87, 3581 CG Utrecht. Ik ben ook bij de LVVP aangesloten voor klachten en geschillen in het kader van de WKKGZ (Wet kwaliteit, klachten en geschillen in de zorg). Dit betekent dat er een klachtenfunctionaris beschikbaar is die ook kan bemiddelen. Is dit onvoldoende dan kan de klacht aan een onafhankelijke geschillencommissie worden voorgelegd. De uitspraak van deze commissie is bindend. Klik op:
LVVP klachtenregelingPrivacy
Psypraktijk Bos hecht veel waarde aan uw privacy. In onderstaande verklaring staat hoe dat wordt gedaan.
../source/PRIVACYSTATEMENT%20Psypraktijk%20Bos.pdf